GREETiER - WorlD of WordS

חיים מזוייפים

חישבו כעת לרגע לו הייתם יכולים

לחזור אל הילדות עוד כשהייתם זוחלים

להביט על העולם נטולי ייאוש או סטרס

לחקור, להסתקרן, לצחוק בלי אינטרס

חישבו כעת לרגע, בהביטכם על הקולב

שלא תלויות שם מסיכות, רק קולקציה של שילב

אתם בוחרים משם בגד, מתרגשים עד מאוד

פרצופכם גלוי לכל, אתם יוצאים לעבוד

חישבו כעת לרגע שאתם רק דוברי אמת

מי שיש לו בעיה מוזמן להתעמת

אתם ממש כמו דג זהב, מלאים בנתינה

פגעו בכם? שכחתם. אתם לא נוטרים טינה

חישבו כעת לרגע שאין צורך להקשות

בלון וסוכריה, אין לכם הרבה דרישות

אתם לא יודעים מהי אווירת נכאים

שמחים במהות - זאת כדרך חיים

חישבו כעת לרגע, דמיינו לכם עולם

בו אתם, סביבתכם, ובעצם כולם

מתנהלים ממש כך, נענים לאתגר

עם שכל של ילד - ותובנות של מבוגר!

ברכה ללידה תמימות של ילד