GREETiER - WorlD of WordS

ברכה לחייל - פעם בחיים

אמרו שצבא יהיה בהתנדבות עד שתגדל

אמרו שלא רחוק היום בו ישרור שלום באזורנו (ואולי בעולם בכלל)

אמרו שהשירות יתקצר, וייעשה יותר קל

שתוכל לטייל בעולם וללמוד במקום להיות חייל

זה עדיין לא קרה, אבל לצד התקווה

אתה מתגייס לשמור על כולנו - וכולנו מלאי גאווה

חווייה מעצבת של פעם בחיים

אז תנצל כל רגע לגדול, ושיהיה גיוס קל ונעים!

Abs exercise