GREETiER - WorlD of WordS

ברכה לחייל - הכר את המפקד

חייל יקר,

לרגל גיוסך, ננסה למקד

בסגנון ייחודי: "הכר את המפקד"

אז שים לב,

המפקד לא מאחר

הוא רק מתעכב

המפקד לא מנצנץ

ודע גם שלבטח

הוא אינו מטייל

רק "מסייר" שם בשטח

עוד פרט חשוב

כדאי שיחלחל

המפקד "צובר אנרגיה"

הוא אף פעם לא אוכל

הוא אינו קורא עיתון

הראיה היא סובייקטיבית

הוא סה"כ מתעדכן

(מתעדכן אינפורמטיבית)

המפקד גם לא טועה

הוא רק פיתח מיומנות

מתי להיות צודק

ומתי "לבדוק רק ערנות"

בקיצור ולסיכום,

כשתהרהר לך "האם 

המפקד בשר ודם?" 

דע שלא! הוא אלוהים :-)

גיוס קל!