GREETiER - WorlD of WordS

ברכה לאבא - מבט מסגיר

ברכה ליום הולדת

אאחל לך אבא שתדע לשמור על יושר

שתמיד תהיה שמח ומבטך יסגיר רק אושר

שבכל סבך בחיים תדע גם כן למצוא מוצא

שתאהב את החיים... והם יחזירו בקריצה ;-)