GREETiER - WorlD of WordS

לאבא שלי יש סולם - ברכת לאבא הכי מושלם

ברכה ליום הולדת

אבא'לה שלי

רציתי לברך

אותך ליום הולדת

ולא ידעתי איך

כבר יש לך סולם

ארוך כמעט עד השמיים

כבר הקמת משפחה

והנה גם בינתיים

פיתחת קריירה

המשפחה התרחבה

כבר השרשת ערכים

של כבוד ואהבה

לכן אני חשבתי

שנותר לי סך הכל

לבקש ממך אבא

ואולי אתה תשקול:

קח אותי איתך

תבחר בי מכולם

שלב אחר שלב

נטפס על הסולם

וכשנגיע לקצה

פשוט תתמוך בי בביטחה

אושיט שם יד, אקטוף כוכב

אתה תכניס רק לכיסך

לאחר שנרד 

רק תבקש משאלה

אני אהיה שם לצידך 

ואסכים עם כל מילה

מזל טוב אבא יקר