GREETiER - WorlD of WordS

ברכה לבת מצווה - לכבוד המסע של חייך

לפתיח, וגם לסיום,

חיפשתי משפט אלמותי שתמיד יש לו קיום

וכך ציטטתי פתגם מתרבות המזרח

עבורך איילת, לפתחך הוא מונח:

"לכבוד המסע של חייך, וכדי שיוכפל לו הערך

שתגיעי לכל מחוזות חפצייך, ושתהני גם מהדרך!"

מזל טוב להגיעך לגיל מצוות!