GREETiER - WorlD of WordS

ברכה לחתונה - יותר ממופע ראווה

ברכה לחתונה

חתונה היא יותר ממופע ראווה

יותר מיום בודד מלא גאווה

היא סימן בהווה לעתיד עם תקווה

של חיים ארוכים בסיפור אהבה

את היסודות יש לשמור בצורה יציבה

נתינה הדדית, ידידות והמון הקרבה