GREETiER - WorlD of WordS

ברכה לתינוקת - כבר נחתה החסידה

ברכה ליולדת

תשעה חודשים של ציפייה מתוחה

חששות ודאגות מעורבבים עם שמחה

תשעה חודשים של לחץ מתון

מנסים לעבד כל נתון ונתון

כי יש הרבה הכנות ועוד ים סידורים

לארוז את התיק לליל שימורים

עגלה ורהיטים - כמה הם עולים?

ואיך כדאי בכלל לבחור בית חולים?

איך יודעים כבר לצאת? עד מתי מחכים?

ואיך בדרך לשם נמנעים מפקקים?

תשעה חודשים כבר חלפו - כבר נחתה החסידה

היא פה לידכם - וזו כבר עובדה!

גדלו אותה בנחת :-)