GREETiER - WorlD of WordS

ברכה ליום נישואין - בין שמיים וארץ תמיד עוברת...

לכבוד החבר שלי למסע,

חיי הזוגיות שלנו הם כמו השקעה לטווח ארוך

רוויים בעליות ומורדות לאין ערוך

נכון שלעיתים אנחנו למעלה, מרגישים חצי בשמיים

ולעיתים שוב על הקרקע, בריב של יום/יומיים

החוכמה אהובי היא לוותר, לא לנטור, מיד לגשת

כי בין שמיים וארץ תמיד עוברת קשת ;-)

לחיי עוד המון ימי נישואין מאושרים!