GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - הרב שלמה קרליבך
אתם יודעים חבר'ה, אם אדם בונה צריף קטן זה לא לוקח הרבה זמן, אבל אם אדם מתכון לבנות את מוזיאון רוקפלר, זה לוקח הרבה מאוד זמן. אתם יודעים, הרבה אנשים מתלוננים - למה עם ישראל לא מתאחד? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אז אתם יודעים מה אנחנו אומרים? גוואלד! איזה מן בית ה' בונה אם זה לוקח כל-כך הרבה זמן?
הרב שלמה קרליבך