GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - הרב שלמה קרליבך
האם שמתם לב פעם שתינוקות קטנים לא מרגישים רחוקים מאף אחד. כל ילד קטן או ילדה - כל מי שהם מדברים איתו - הם יגידו לך הכל - את כל הסודות שלהם, מפני שהם מרגישים קרובים אליך.
הרב שלמה קרליבך