GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - הרב שלמה קרליבך
ההבדל בין לשיר ולדבר זה, שכשמישהו מדבר כולם צריכים להיות בשקט, כי אחרת הם לא יודעים על מה הוא מדבר, אבל כשכל האנשים שרים ביחד זה יותר יפה.
הרב שלמה קרליבך