GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - בנימין (ביבי) נתניהו
את קולות המצביעים המזרחיים אתה לא תקבל אף פעם, רק אני יודע להביא אותם. אני יודע את מי הם שונאים: הם שונאים את הערבים. ואני יודע להביא להם את הסחורה.
בנימין (ביבי) נתניהו