GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - פאולו קואלו
אני מכיר אנשים רבים שהייתי מגדיר כ'מתים'. האנשים האלה הולכים, מדברים, צופים בטלוויזיה. אחדים מהם עובדים קשה, אבל איכשהו אותו ניצוץ של אנרגיה אלוהית אבד להם. אבל הוא לא אבד לנצח. הילד שנמצא בתוך הנפש שלכם יכול תמיד לשוב ולומר שלום, להצית את הניצוץ ולגרום לו להתגלות. ואולם האנשים הללו מתכחשים לעובדה שיש להם חלומות. הם מאבדים קשר עם החלום. אדם מנותק מליבו אינו אדם חי
פאולו קואלו