GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - פאולו קואלו, "ההר החמישי"
כאשר אנחנו מאחרים לקטוף את הפרי הוא נרקב, אך כאשר אנו דוחים את הבעיות הן אינן חדלות מלהתרבות
פאולו קואלו