GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - יאנוש קורצ'אק
לא מספיק לאהוב ילדים. צריך להבין אותן ולהתייחס אליהם כבני אדם, להעניק להם את אותם הזכויות והכללים, אותן התחייבויות אשר מחייבים את המבוגרים
יאנוש קורצ'אק