GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - אהוד ברק
אנחנו יוצאים היום לעצמאות, מקימים סיעה, תנועה ובהמשך מפלגה שתהיה מרכזית, ציונית ודמוקרטית. (על הקמת מפלגת 'עצמאות')
אהוד ברק