GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - פרנסואה פילו
חבר זה מישהו שעליו אנו יכולים לסמוך שיסמוך תמיד עלינו
פרנסואה פילו